Bảng Giá

BẢNG GIÁ XÉT NGHIỆM ADN

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM ADN CỦA TRUNG TÂM MonaHealthCare ĐƯỢC CHẤP NHẬN TẠI UBND PHƯỜNG ...