Xét Nghiệm ADN Anh/Chị – Em sẽ xác nhận xem bạn và một người khác có cùng huyết thống cha/mẹ ruột hay không. Giá xét nghiệm ADN anh/chị – em là 4.000.000, thời gian có kết quả là 2 ngày làm việc.

Xét nghiệm ADN Anh – Em ruột

Trường hợp xét nghiệm giữa anh – em ruột là nam với nhau. Chúng tôi sẽ tiến hành phân tích loại xét nghiệm nhiễm sắc thể Y. Theo quy luật di truyền, tất cả nam giới trong dòng họ nội đều có nhiễm sắc thể Y giống nhau.

Xét Nghiệm ADN Chị – Em ruột

Trong cặp nhiễm sắc thể giới tính nữ X được di truyền từ cha, và 1 nhiễm sắc thể X được di truyền từ mẹ. trong đó nhiễm sắc thể X của người cha truyền cho con gái là như nhau. Do đó bằng cách phân tích đặc điểm gene trên nhiễm sắc thể X có thể xác định hai người con gái có phải là chị em gái cùng cha hay không

Chị – em gái muốn kiểm tra có cùng cha hay không ( chỉ thực hiện khi chắc chắn khác mẹ)

Nhiễm sắc thể X của cháu gái được di truyền từ người cha có nguồn gốc từ bà nội, bởi vậy xét nghiệm nhiễm sắc thể X còn có thể xác định mối quan hệ huyết thống Bà Nội – Cháu Gái với độ chính xác cao đến 99,9%

Xét nghiệm ADN theo dòng mẹ ( ty thể)

Ngoài 24 nhiễm sắc thể , tất cả người con trong gia đình ( cả nam và nữ) đều nhận được một trình tự ADN không đổi từ mẹ là ADN ty thể. Những người con gái của người mẹ này tiếp tục di truyền ADN ty thể đó cho thế hệ sau. Vì vậy những người trong dòng họ có chung 1 nguồn gốc bên ngoại ( mẹ chung, bà ngoại chung, cụ ngoại chung…) sẽ có hệ ADN ty thể giống nhau. Bằng việc so sánh ADN ty thể của những người xét nghiệm có thể xác định được mối quan hệ theo dòng ngoại bao gồm:

  • Anh ( chị) – em ( Cùng Mẹ)
  • Bà Ngoại – Cháu Trai/ Gái
  • Dì – Cháu Trai/ Gái
  • Hoặc các mối quan hệ khác chung dòng ngoại